|  
 Επιτυχόντες έτους 2007
 November 2007
ECCE B2
Φράγκος Δημήτριος

Δελιόγλου Αδαμαντία

Γρίβας Κωνσταντίνος

Μπουλουβάλα Ματίνα

ECPE C2
Βαμβάτσικου Ελένη
 May 2007
ECCE B2
Τσάντη Δανάη

Πορτόλου Αθηνά

Κούρτη Ναταλία

Θεοδώρου Σωκράτης

Βάρσου Ιωάννα

ECPE C2
Γουργιώτη Μαρίνα