|  
 Επιτυχόντες έτους 2008
 May 2008
ECCE B2
Καλαντζής Βασίλης

Τσιρογιάννη Θεοδώρα

Βέλλιος Γιάννης

ECPE C2
Βαμβάτσικου Χριστίνα
 June 2008 
BCCE B1
Πριοβόλου Γεωργία

Τσιτσαρώλη Βασιλική

Βλάχος Βασίλης

 
 November 2008
ECPE C2
Σιακαβέλλα Ιωάννα

Τσιάντη Δανάη