|  
 Επιτυχόντες έτους 2017
EDI C2 (PROFICIENCY)
EDI B2 (LOWER)
Πλατανιά Ελένη

Άγγελος Τσέκο

Φώτης Κωσταράς

Τζορτζίνα Ντέντα

Βασιλική Κοντογιάννη

Ειρήνη Μπίτα


Κρικρής Γιώργος

Λαγού Βασιλική

Ραγκαβής Δημήτρης

Σπουρλάκου Κατερίνα

Ιωάννης Κατσίρης

Νίκος Λεζές

Βλάχος Αγγελής

Βλάχος Παναγιώτης

Γκολφινόπουλος Παναγιώτης

Γούλα Κωνσταντίνα

Στίγκας Ανδρέας

Βλάχου Σοφία
TIE C1
TIE B2
Κραββαρίτη Δώρα

Κραββαρίτης Χριστόφορος

Τσουκαράς Βαγγέλης
 

Σιάχου Αθηνά
ECCE
ECPE
Κοντογιαννάκος Ορέστης

Βασιλείου Μαριαλένα

 

Ζαμπάρα Αντιγόνη

Γκόγκου Χριστίνα

Χαρακίδα Ιωάννα

Μαρνέζου Ιωάννα

AIM AWARDS B2 (LOWER)   
Γιοπάνου Ελευθερία

Βασιλείου Μαριαλένα

Νούλας Δημήτρης

Δημοπούλου Μαρία

Νταλαμάγκας Δημήτρης

Τρίγκας Γιάννης

Τρίγκας Κων/νος

Μητροπούλου Γεωργία

Μητροπούλου Χαρίκλεια

Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

Αυδή Ελένη

Παραρά Ελένη

Βασιλείου Θεόδωρος

Ψειμάδας Κων/νος