ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γεωργίου Φωτεινή, έχουμε παράδοση στην προετοιμασία φοιτητών & ενηλίκων για τα ανώτερα διπλώματα των Αγγλικών, ακόμα και αν ξεκινήσετε από εντελώς αρχάριος. Κάθε χρόνο οι σπουδαστές μας έχουν εγγυημένη επιτυχία 98-100% σε όλα τα διπλώματα.

Έχουμε προσαρμόσει τα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών στις ιδιαίτερες ανάγκες του Ενήλικα μαθητή.

Στόχος μας είναι ταχύτερη δυνατή εκπαίδευση και επιτυχής απόκτηση των διάφορων αναγνωρισμένων διπλωμάτων Αγγλικής γλώσσας με την πρώτη φορά.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές με ειδίκευση στη διδασκαλία ενηλίκων.

Δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον στις ανάγκες κάθε σπουδαστή μας & συνεχή παρακολούθηση προόδου με γραπτά και προφορικά mock tests, και τακτική ατομική ενημέρωση.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γεωργίου Φωτεινή, προσφέρουμε ευέλικτα προγράμματα σπουδών, με δυνατότητα συνδυασμού φοίτησης σε τάξη και ατομικού μαθήματος.

Τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Copyright (c) 2021 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. Γεωργίου

Follow us