ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τα διπλώματα Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, τη Γαλλία και διεθνώς, χωρίζονται σε τρία γενικά επίπεδα DALF ή Sorbonne.
Η διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες

Copyright (c) 2021 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. Γεωργίου

Follow us