Πιστοποίηση στους
Η/Υ στο Κ.Δ.Β.Μ.

Πιστοποίηση στους Η/Υ στο Κ.Δ.Β.Μ. Σεφέρη 7.
Με το πιο οικονομικό πακέτο της αγοράς και άμεσα αποτελέσματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Copyright (c) 2021 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Φ. Γεωργίου

Follow us